Aanpak

Van quickscan naar executie

Om te komen tot een succesvolle samenwerking worden 7 stappen doorlopen:

 1. Quickscan
 2. Opdracht
 3. Intake
 4. Salesguide
 5. Campagneplan
 6. Pilot
 7. Executie

1. Quickscan

De quickscan heeft tot doel de wederzijdse ambities en verwachtingen af te stemmen. Wanneer beide partijen enthousiast zijn en het eens zijn over de contouren stelt Salesguide een voorstel op.

2. Opdracht

Wanner het voorstel akkoord wordt bevonden wordt het opdrachtformulier getekend en een intake ingepland.

3. Intake

Bij de intake wordt gekeken naar de huidige en gewenste situatie. Deze intake vindt plaats aan de hand van  beschikbare documentatie en een sessie waarbij strategie en uitvoering van de sales in kaart worden gebracht.  Wat zijn de huidige resultaten en hoe worden die behaald. Wat zijn de gewenste resultaten en wat moet er gebeuren om die te halen. Om overtuigend te werk te kunnen gaan wil Salesguide een goed begrip van de organisatie hebben. Als model wordt hiervoor de Vitruvian Man gehanteerd*

 • 360 scan: Waar komt de organisatie vandaan en waar gaat ze naar toe? Wat is de aspiratie? Wat zijn de grotere trends waar de organisatie mee te maken heeft? Wat is het verdienmodel? Komt de organisatie eenvoudig aan resources? Wat zijn belangrijke kengetallen?
 • Speelveld: Nadat een goed beeld van de organisatie is ontstaan wordt het speelveld afgebakend waarbinnen Salesguide actief gaat zijn. Welke producten & diensten, wat is de doelgroep, wie zijn de concurrenten, hoe ziet de waardeketen eruit, wat zijn de USP’s, wat is de klantbehoefte en wat maakt de propositie onderscheidend?
 • Hoofd: Als Salesguide ziet dat ze de organisatie kunnen helpen het verschil te maken wordt de business case gemaakt en de doelen gesteld.
 • Lichaam: Vervolgens wordt bepaald hoe de organisatie is en eruit moet komen te zien. Welke mensen, welke processen en welke systemen worden ingezet. Tevens wordt gekeken naar organisatiecultuur en -structuur.
 • Handen en voeten: Tot slot moet de sales handen en voeten krijgen: hoe worden leads gegenereerd en onderhouden. Welke online, telefonische en fysieke kanalen worden ingezet om de gewenste doelen te halen.

4. Salesguide

De resultaten uit de intake worden vastgelegd in de Salesguide. De Salesguide vormt de blauwdruk van de salesmachine en de basis voor de samenwerking en de uit te voeren campagnes.

5. Campagneplan

Per campagne wordt een campagneplan uitgewerkt. Salesguide hanteert hiervoor diverse templates. Een simpele en gestandaardiseerde aanpak met een maatwerk invulling en configuratie.

6. Pilot

Indien de eerste stappen worden gezet aan de hand van een aantal onzekerheden, assumpties en aannames wordt vaak eerst een pilot voorgesteld. Daarbij leren de samenwerkingspartners elkaar ook beter kennen. Gedurende de pilot worden de aannames gevalideerd en wordt zoveel mogelijk “waste” uit de processen gehaald zodat de aanpak zo gericht en voorspelbaar mogelijk wordt. Salesguide wil haar activiteiten en beslissingen zoveel mogelijk baseren op feiten.

7. Executie

Na een geslaagde pilot of een duidelijk beeld van de uitwerking wordt de samenwerking op- en uitgebouwd op basis van succes en resultaat. Er moet een continue en voorspelbare orderstroom op gang komen en blijven en daarvoor dient geleverd te worden.  Voor Salesguide komt dat tot natuurlijk tot uiting in het resultaat maar ook de acties die uitgevoerd worden, de continue verbetering die de samenwerking kenmerkt en de mate van tevredenheid die betrokken partijen kenmerkt. De  snel veranderende wereld vraagt hierbij om transparantie, flexibiliteit en innovativiteit.

De organisatie

None
  • Klaar voor de start?
  • 360 scan
  • De organisatie
  • Wat is de aspriratie? Wat is het verdienmodel? Wat is de ambitie? Welke grotere trends zijn van belang?

Salesguide

None
  • Salesguide
  • Het speelveld
  • Producten & diensten, Markt, doelgroep, Concurrentie, Waardeketen, Value propositie
  • Wat is het speelveld waar Salesguide aan de slag gaat? Wat is de waardepropositie? Hoe onderscheidend is deze?

Het hoofd

None
  • Het hoofd: denken
  • Hoofd
  • Doelen
  • Wat zijn de salesdoelstellingen? Wanneer wil de organisatie die gehaald hebben? Hoe worden de verwachtingen gemanaged? Hoe en wanneer wordt gerapporteerd en geevalueerd?

Lichaam

None
  • Lichaam: core
  • Lichaam
  • Organisatie: Mensen, processen, systemen
  • Hoe ziet de organisatie er uit? Wat moet er verbetered worden? Welke mensen, processen en systemen worden ingezet om doelen te bereiken?

Handen en voeten

None
  • Handen en voeten: doen
  • Handen en voeten
  • Online sales
   Telesales
   Fysieke sales
   Leadgeneratie
  • Hoe krijgt het plan handen en voeten? Waar komen de leads vandaan? Hoe worden deze geconverteerd en onderhouden? Welke kanalen en marketinginstrumenten worden ingezet op online, telefonisch en fysiek gebied?

Salesguide’s Vitruvian man

“Leonardo envisaged the great picture chart of the human body he had produced through his anatomical drawings and Vitruvian Man as acosmografia del minor mondo (cosmography of the microcosm). He believed the workings of the human body to be an analogy for the workings of the universe.”

Bent u klaar om de eerste stappen te zetten? Spreek dan snel af met onze sales specialisten!

Back to Top