Privacy Policy

Salesguide

Privacy Policy
Mei 2018

Privacy Policy. Hoe wij uw gegevens beschermen
Salesguide hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en van informatie en gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren (uw “persoonlijke gegevens”). De bedoeling van dit Privacy Manifest is om onze werkwijze voor het verzamelen van informatie inzichtelijk te maken en te beschrijven hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken.

Salesguide
Salesguide BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy manifest.

Contactgegevens: Salesguide Rivium Westlaan 19, Gebouw D 2e etage 2029 LD Rotterdam

Fact-based Sales

Informatie die we verzamelen
Wij verzamelen persoonlijke informatie van u als u onze website gebruikt, formulieren op onze website invult of een van onze web gebaseerde producten of services gebruikt. We kunnen ook persoonlijke informatie over u ontvangen van een van onze zakelijke partners waarmee we een contractuele relatie hebben (bijvoorbeeld als uw werkgever ons heeft ingehuurd om u te trainen, zal uw werkgever ons informatie verstrekken over u die we nodig hebben om die training te geven. Of wanneer een opdrachtgever een prospect- of klantenbestand heeft verstrekt om te bewerken, zal hij informatie over u als contactpersoon aan ons verstrekken). Wanneer we informatie van een derde partij, zoals uw werkgever of onze opdrachtgever, ontvangen, ontvangen we doorgaans beperkte persoonsgegevens en we verzamelen de rest van de persoonlijke informatie rechtstreeks van u wanneer u met ons of ons webmateriaal werkt. We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactgegevens, zoals naam, titel, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en locatie
 • Uw e-mail abonnement voorkeuren
 • Details over uw interesse in onze producten en diensten
 • Informatie over het werk dat u doet, zoals de branche waarin u werkt en het aantal verkopers in uw bedrijf, het type verkoopactiviteiten dat u uitvoert en uw werkstijl en doelen
 • Werkgerelateerde informatie (als u ervoor kiest om een sollicitatie in te dienen)
 • Informatie van openbaar beschikbare profielen, zoals op LinkedIn, in verband met onze marketingactiviteiten of recruitment praktijk
 • Antwoorden op enquêtes, enquêtes of beoordelingen
 • Informatie die automatisch wordt verzameld door bezoekers van onze website, zoals uw IP-adres, browsertype, taal, besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop u onze website hebt bezocht en de link van waaruit u onze website hebt bezocht.

Verder verwerken wij gegevens die niet strikt persoonsgegevens zijn maar bij een bedrijfsmatige relatie horen, zoals:

 • Rekening gegevens (IBAN, SWIFT)
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • Betalings historie
 • Kredietwaardigheid

Mocht u als privépersoon bij ons een product of dienst afnemen dan kan het zijn dat wij enkele van deze gegevens ook registreren en als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij slaan geen bijzondere persoonsgegevens (voorbeelden: ras, godsdienst, seksuele voorkeur, enz, zoals omschreven in de AVG wetgeving) op in onze systemen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens als u deze vrijwillig aan ons geeft (zoals het inschrijven bij een email nieuwsbrief, of het geven van uw visitekaartje aan een van onze verkopers), wanneer uw gegevens door een zakenpartner vanuit een contractuele overeenkomst met ons worden gedeeld, of als u een overeenkomst met ons heeft afgesloten, bijvoorbeeld bij het afnemen van een product of dienst.

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken
De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt gebruikt om onze contractuele verplichtingen en onze andere legitieme belangen na te komen. In sommige gevallen kunnen we u om uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken. Concreet gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om services, producten of transacties te leveren die u hebt aangevraagd
 • Om te presteren onder onze contracten met onze zakelijke partners, zoals het bieden van training aan de werknemers van onze zakelijke klanten, het verrichten van marketingactiviteiten voor onze klanten, het verrichten van klantbeheer activiteiten voor onze klanten en het op andere wijze faciliteren van onze zakelijke afspraken
 • Om onze website te verbeteren, inclusief het upgraden van beveiligingsmaatregelen
 • Om u promotiemateriaal of communicatie over onze inhoud en diensten of informatie van Salesguide partners te sturen, waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn
 • Om de producten en diensten die we aanbieden te evalueren en om nieuwe of verbeterde producten of diensten te ontwikkelen en om de bedrijfsomgeving van Salesguide beter te begrijpen
 • Om algemeen onderzoek te doen naar onderwerpen die van belang zijn voor Salesguide en haar klanten
 • Voor educatieve doeleinden, zoals peilingen in webinars
 • Om u te beoordelen voor een baan (als u een sollicitatie hebt ingediend)

Geautomatiseerde besluitvorming
Salesguide neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salesguide) tussen zit.
Een geautomatiseerde verwerking is bijvoorbeeld een kredietaanvraag die door een geautomatiseerd systeem toegekend of afgewezen kan worden. Bij Salesguide gebruiken we geen systemen die dit zonder tussenkomst van een persoon doen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Salesguide bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u een klant bent (overeenkomst heeft met Salesguide voor bepaalde of onbepaalde tijd) bewaren wij alle gegevens. Na deze tijd bewaren we uw gegevens voor nog eens 36 maanden met als doel deze weer beschikbaar te maken als u later beslist weer een overeenkomst met ons aan te gaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Salesguide deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Salesguide blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden als dit niets te maken heeft met de bedrijfsvoering van Salesguide.

Dataretentie
Salesguide behoudt persoonlijke informatie zolang we een legitieme zakelijke relatie met u hebben of met een organisatie waarbij u bent aangesloten (zoals uw werkgever). We kunnen ook persoonlijke informatie over potentiële klanten of toekomstige werknemers bewaren totdat we vaststellen dat het onwaarschijnlijk is dat we u diensten aanbieden en / of u in dienst nemen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook zo lang bewaren als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen.

Uw rechten
Als u geen promotie- of marketingcommunicatie van Salesguide wilt ontvangen, kunt u op elk gewenst moment afmelden door op de link “unsubscribe” aan het einde van onze e-mails te klikken. Als u ervoor kiest om u af te melden, behouden we uw contactgegevens om ervoor te zorgen dat we niet opnieuw contact met u opnemen.

U heeft de volgende wettelijke rechten volgens het recht van de Europese Unie:

 • Om uw toestemming op elk moment in te trekken, als we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van toestemming
 • Toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die Salesguide over u heeft
 • Om te verzoeken dat Salesguide uw persoonlijke gegevens corrigeert of wist
 • Om Salesguide te verzoeken de manier te beperken waarop het uw persoonlijke gegevens gebruikt
 • Bezwaar maken tegen de manier waarop Salesguide uw persoonlijke informatie gebruikt
 • Salesguide vragen om uw persoonlijke gegevens aan iemand anders door te geven
 • Een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsagentschap in de Europese Unie
 • Als u een verzoek wilt indienen om een van deze rechten uit te oefenen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. De bekwaamheid of verplichting van Salesguide om aan uw verzoeken te voldoen, kan worden beperkt door de toepasselijke wetgeving.

Veiligheid
Salesguide gebruikt een aantal beveiligingstechnieken en -procedures om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We kunnen echter niet garanderen dat derden deze maatregelen niet zullen nemen en toegang zullen krijgen tot uw informatie. Voor zover toegestaan ??door de wet, wijst Salesguide elke garantie of garantie af dat uw informatie wordt beschermd tegen misbruik, toe-eigening, wijziging of verlies.

Links naar externe websites
Deze website bevat links naar websites die niet worden beheerd door Salesguide. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, beveiliging en privacy praktijken van externe sites. We moedigen u aan om vertrouwd te raken met het privacybeleid van alle websites waar u persoonlijke informatie verstrekt.

Persoonlijke gegevens van kinderen
Salesguide.nl is een website voor een algemeen publiek en verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen. Hoewel onze website door kinderen kan worden bekeken, probeert Salesguide geen informatie te verkrijgen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een gebruiker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@salesguide.nl?, dan verwijderen wij deze informatie.

Uw gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Salesforce. com
  Binnen Salesforce slaan wij al onze prospect- en klantgegevens op. Veel gegevens in dit systeem zijn bedrijfsmatig maar persoonsgegevens van een medewerker van een bedrijf staan hier in geregistreerd
 • Mailchimp
  Voor e-mail nieuwsbrieven en aanbiedingen gebruiken wij Mailchimp. Hier worden persoonsgegevens zoals naam, email adres, aanhef en taalvoorkeuren opgeslagen om gepersonaliseerde mailings te versturen. U kunt zich altijd afmelden voor deze mailings via een link onder iedere email die u van ons ontvangt.
 • Exact Online
  Binnen Exact Online slaan wij al onze klantgegevens op. Doel is klantbeheer, facturatie en credit management. Veel gegevens in dit systeem zijn bedrijfsmatig maar persoonsgegevens van een medewerker van een bedrijf en gegevens van prive-personen die producten of diensten bij ons afnemen staan hier ook in geregistreerd.
 • G Suite
  G Suite wordt door Salesguide gebruikt voor communicatie en dataopslag.

Werknemers en leveranciers van marketing en salesdiensten/ payroll leverancier
Salesguide werkt met diverse medewerkers en leveranciers voor sales diensten. Met deze personen en partijen is een Verwerkersovereenkomst afgesloten.

Persoonsgegevens die u opslaat in onze systemen
Als u een product van ons afneemt kan het zijn dat u persoonsgegevens van derden kunt invoeren in ons systeem. Voor deze persoonsgegevens bent u verantwoordelijk. Salesguide zal deze gegevens net als uw persoonsgegevens veilig opslaan en niet delen met andere partijen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u in ons systeem kunt opslaan zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Gebruikersnaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt ter aanvulling van uw account, zoals tijdzone en taal

In ons product kunt u ook in zogenaamde ‘vrije velden’, velden die niet specifiek omschrijven welke informatie u hier in opstaat, persoonsgegevens invoeren.

Als afnemer van ons product mag u nooit bijzondere persoonsgegevens of gegevens van personen onder de 16 jaar zonder expliciete toestemming van ouder of voogd opslaan in ons systeem. U hoort bij te houden of u toestemming heeft voor het gebruik van de persoonsgegevens.

Als Salesguide een verzoek ter inzicht, mutatie, aanvulling, verwijdering of uitwisseling van persoonsgegevens krijgt van een persoon die u heeft ingevoerd in ons systeem, sturen wij dit verzoek aan u door. U kunt in vrijwel alle gevallen in ons systeem zelf voldoen aan het verzoek. Mocht dit niet mogelijk zijn kunt u contact opnemen met ?info@salesguide.nl?.

Indien er een datalek optreed zullen wij u direct informeren. Wij zullen zo duidelijk mogelijk omschrijven wat de omvang is van het datalek, hoe het is ontstaan en wat we er aan doen. Als verwerker van persoonsgegevens waar u het eigenaarschap over heeft (verwerkings verantwoordelijk) zullen wij in principe nooit de betrokken personen informeren, noch een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een uitzondering hierop kan zijn dat u uw verantwoordelijkheid verzuimd en de belangen van de betrokkenen hier voldoende gronden voor geven.

Verklaring over cookies
Deze website maakt, zoals de meeste, gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden niet gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer af te leveren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Bedrijven die ons helpen om te bepalen of u na een marketingcampagne op onze website bent geweest om meer informatie te vinden over onze producten.

Browser-niveau bedienings elementen
U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar in de meeste browsers kunt u uw cookies bekijken en deze op individuele basis verwijderen of cookies van specifieke of alle websites blokkeren. Zie http://www.aboutcookies.org voor meer informatie over het aanpassen van uw browserinstellingen voor het blokkeren of filteren van cookies. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u mogelijk de interactieve functies op de website van Salesguide niet volledig ervaren. Als u van gedachten verandert nadat u onze cookies heeft geaccepteerd, kunt u uw browsercookies wissen en uw instellingen wijzigen om cookies in de toekomst te weigeren.

Opmerking: “Do Not Track” is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om de websites die u bezoekt, te laten weten dat u niet wilt dat zij informatie over u verzamelen. Deze website reageert momenteel niet op het “Do Not Track” -signaal. De beste manier om het verzamelen van informatie te beheren, is door uw cookies te beheren en de persoonlijke informatie die u op onze website plaatst te beperken.

Cookies die we gebruiken
We gebruiken de onderstaande serviceproviders. U kunt de links bezoeken om meer te weten te komen over hun privacybeleid en hoe u zich kunt afmelden voor hun cookies.

 • Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 • HubSpot:https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/account/hubspot-cookie-security-and-privacy
 • Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Informatie verzamelen: dit betekent dat we meer te weten kunnen komen over hoe u onze website gebruikt, zodat we onze services en online ervaring kunnen verbeteren.
Uw ervaring op maat maken: met cookies kunnen wij u informatie, producten en diensten aanbieden waarvan wij denken dat deze interessant voor u zullen zijn.
Onze marketing relevant maken: we kunnen u relevante aanbiedingen en promoties tonen op onze website en via onze advertentienetwerken.
E-mail: als u onze e-mailupdates ontvangt, stemmen we de informatie af die we u sturen op basis van de gegevens die onze cookies hebben verzameld tijdens uw recente bezoeken aan onze website. U kunt dit in elke door ons verzonden e-mail annuleren.

Sociale knoppen
We gebruiken sociale knoppen om bezoekers inhoud te laten delen. Dit zijn knoppen voor social media-sites van derden die mogelijk informatie over uw activiteiten op internet registreren, inclusief uw activiteiten op deze website. Raadpleeg het privacybeleid van die sites om te begrijpen hoe zij uw informatie gebruiken en om te weten te komen hoe ze zich kunnen afmelden of verwijderen, wat zij verzamelen.

E-mail communicatie
We kunnen ook cookies gebruiken om te bepalen of u e-mailberichten die we hebben verzonden, heeft geopend of hierop heeft geklikt. Als u niet wilt dat uw e-mailbetrokkenheid wordt bijgehouden, moet u zich afmelden omdat het niet mogelijk is om deze e-mails te verzenden zonder tracking ingeschakeld te hebben. Geregistreerde abonnees kunnen hun abonnementsvoorkeuren op elk moment bijwerken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of u kunt zich afmelden door de instructies in de e-mails te volgen die u van ons ontvangt.

Wijzigingen in privacykennisgeving
Salesguide behoudt zich het recht voor om deze Privacykennis op elk moment, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u te wijzigen. Alle wijzigingen worden hier gepubliceerd en u moet onze website raadplegen om toegang te krijgen tot onze huidige privacykennisgeving. Wanneer we deze Privacykennisgeving updaten, zullen we ook de “laatst bijgewerkte” datum aan het begin van deze pagina herzien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salesguide en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek

kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ?info@salesguie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bij het maken van een kopie van uw legitimatie kunt u zich het beste houden aan de volgende adviezen van de overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-iden titeitsbewijs

Salesguide wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Salesguide neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salesguide.nl.

Salesguide heeft minimaal de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Uw gegevens staan opgeslagen in een beveiligd datacentrum.
 • Alle verbindingen naar ons systeem maken gebruik van een protocol dat de verbinding versleuteld en niet inzichtelijk voor derde partijen maakt. Dit kunt u zien aan de letters ‘https’ aan het begin van het internetadres en het hangslotje in de adresbalk van uw browser.
 • Onze netwerk infrastructuur, servers en werkstations zijn voorzien van antivirussoftware en firewalls om deze te beschermen van aanvallen van buitenaf.
 • Uw gegevens kunnen alleen worden bekeken door medewerkers die hiervoor toestemming hebben gekregen en deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie.

Vragen en klachten
Voor vragen en klachten omtrent ons privacy manifest, privacybeleid, beveiligingsbeleid en/of de procedures datalekken die te maken hebben met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan telefonisch, per post of e-mail via de contactgegevens die in het begin van het document zijn beschreven.

Back to Top