Visie

Salesguide leads to new orders

Salesguide gidst haar klanten naar nieuwe orders. Samen met de klant trekt Salesguide op richting de door de klant bepaalde bestemming, het resultaat. Deze gezamenlijkheid wordt ook vertaald in een business case, een samenwerking op basis van win win. Salesguide ambieert daarom het beste win win salesbedrijf binnen de Benelux te zijn met een wereldwijd bereik. Kernwaarden zijn kennen, willen en kunnen. Tevens de drie basisvoorwaarden voor een succesvolle  samenwerking

Kennen: De basis voor de samenwerking is wederzijds begrip. Ken je jezelf, je sterkten en zwakten en heb je de bereidheid dit te delen en te ontwikkelen. Geïnteresseerd zijn in de ander, het willen kennen van de ander is daar onderdeel van. Deze vertrouwensrelatie is de benodigde basis waar vanuit gebouwd gaat worden.

Willen: Willen betreft de ambities van alle betrokkenen:  van de klant, de klant van de klant, Salesguide en haar medewerkers  Belangrijke vraag is wat de ambitie van de betrokkenen zijn  en de vraag of deze met elkaar te verenigen zijn. Indien dat zo is is er een basis voor samenwerking.

Kunnen: Als partijen elkaar kennen, als de wil er is moet er nog steeds geleverd worden. Voor Salesguide komt dat tot natuurlijk tot uiting in het resultaat maar ook de acties die uitgevoerd worden, de continue verbetering die de samenwerking kenmerkt en de mate van tevredenheid die betrokken partijen kenmerkt. De  snel veranderende wereld vraagt hierbij om transparantie, flexibiliteit en innovativiteit.

Salesguide is hiermee een salesmachine die als groeiversneller ingezet kan worden voor mooie B2B producten & diensten van ambitieuze ondernemers en ondernemingen.

 

Visie_Dream

Salesguide helpt klanten met het plannen van het succes, de salesstrategie, het bouwen van de salesorganisatie en -machine en de uitvoering van sales. De toekomst is hierbij leidend en het vertrekpunt is de droom of ambitie van de ondernemer of onderneming. Het is belangrijk dat deze te verenigen is met de ambitie van Salesguide. Daarbij wil Salesguide goed begrijpen hoe de onderneming haar belofte richting haar eigen klanten inlost en hoe medewerkers hun eigen ambitie waar kunnen maken door voor de onderneming succesvol te zijn. 

Visie_PayAsYouGrow

Salesguide gaat uit van een model waarbij de basiskosten worden vergoed maar waarbij pas marge wordt gemaakt bij succes. Daarmee zijn de belangen zoveel mogelijk gelijk geschakeld.  Klant, Salesguide en bij voorkeur ook de medewerker werken met hetzelfde doel voor ogen aan het resultaat. Om een gecontroleerde groei te realiseren werkt Salesguide op basis pay as you grow. Stap voor stap worden elementen aan de Salesmachine toegevoegd zodat de output groter wordt.

Visie_Intake

Om succesvol te kunnen zijn starten Salesguide met quickscan waarbij we alle aspecten van uw salesorganisatie in beschouwing nemen. Salesguide kijkt hier naar de door de klant gewenste situatie (resultaatgerichtheid) en het startpunt, de huidige situatie. Op basis van deze quickscan is Salesguide in staat om een voorstel voor te maken.

De naam Salesguide staat voor een gids als persoon die met kennis van de nodige expertisegebieden de juiste weg wijst en ook voor een gids als fysiek document. Nadat het voorstel is geaccordeerd voert Salesguide een intake uit. Resultaat is de fysieke gids of Salesguide, de handleiding waarin denken, bouwen en doen eenduidig wordt beschreven en vastgelegd en de campagne(‘s) worden uitgewerkt. Hiermee kan een campagne starten en is voor alle direct en indirect betrokkenen duidelijk wat de werkwijze is, kunnen mensen sneller ingewerkt worden en is kennis sneller overdraagbaar en af te stemmen.
Visie_Result

Het te leiden naar nieuwe orders vraagt om focus en discipline in de uitvoering. Salesguide doet niet anders en is gericht op leveren. Leveren bestaat uit resultaat, uit acties die gedaan zijn, uit de verbetering die gerealiseerd is en de tevredenheid over de samenwerking en de voortgang.

 

De infractructuur van mensen, processen en systemen mag in het denken geen beperking vormen. Alleen dan is het mogelijk in de snel veranderende en innoverende wereld succesvol te blijven. Met de infrastructuur die Salesguide out of the box biedt kunnen snel nieuwe orders worden gescoord. Het pay as you grow model maakt het mogelijk alle voor uw organisatie relevante activiteiten stap voor stap uit te kunnen gaan voeren.

 

De medewerkers van Salesguide hebben hun ambitie en achtergrond in de verschillende Sales disciplines Sales, Marketing, Online Marketing & Sales, Accountmanagement, Tele-sales, Indirect Sales, Recruitment, Partner Management en Business Development. Het team bestaat uit allrounders en specialisten op de gebieden van denken, doen en de onderliggende infrastructuur.

Wilt u een kosteloze Quicksan om te kijken wat Salesguide voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

Back to Top