Inzicht in actie

Salesguide helpt bedrijven inzicht te krijgen in hun B2B sales en op basis van dit inzicht actie te nemen. Acties worden vervolgens gemeten, leiden tot nieuwe inzichten en daarmee tot verbeteringen in het proces.

Salesguide beschikt over een platform met een ruime database met bedrijven en is snel in staat hierin leads te identificeren en de gewenste processen in gang te zetten. Wij beschikken over specialisten en tools om de informatie te analyseren, inzichtelijk te maken en de juiste actie hieraan te verbinden. Via je eigen dashboard heb je inzicht in je performance en weet je aan welke knoppen je moet draaien.

Aanpak

Samen met jou volgt Salesguide onderstaande stappen om tot resultaat te komen:

 1. Quickscan
 2. Voorstel
 3. Intake en 0-meting
 4. Plan van aanpak
 5. Actie op basis van geselecteerde activiteiten:
  • Strategische verdieping:
   • Groeipotentieel op basis van data analyse
   • Planning to Win Canvas
   • Positionering
  • Organisatorisch:
   • Recruitment
   • Training
   • Service Design
   • Implementatie CRM & Marketing Automation
    • Salesforce.com
    • Dat.lab
  • Uitvoering:
   • Valideren, onderzoeken en testen
   • Salesoutsourcing:
    • Leadgeneratie
    • Telesales
    • Online Sales
    • Fysieke Sales

Met behulp van de quickscan bepalen we allereerst of we een match zien tussen onze wederzijdse ambities en of wij daar toegevoegde waarde denken te kunnen bieden en zo ja, waarom, hoe en met welke onderdelen uit de menukaart. Op basis hiervan maakt Salesguide een voorstel. We hanteren een “pay as you grow” model waarmee we starten met de onderdelen waar de hoogste prioriteit ligt en/ of waar we het snelst het resultaat met de hoogste toegevoegde waarde verwachten.

Na akkoord op het voorstel volgt de intake. Deze bestaat altijd uit een basis intake waarbij aansluitend de focus gelegd wordt op de benoemde onderdelen uit de menukaart.

Bij actie hanteert Salesguide de “Leveren” aanpak. Iedere dag weer wordt de vraag gesteld: hebben we geleverd? En zo ja, wat kan en moet er beter?

Partners & tools

Cases

Meer weten?

Back to Top